Nyt billede, syet af Ditte Thomsen

Da vi for  20 år siden stiftede foreningen, vandt Ditte konkurrencen om foreningens logo. Denne blok vil nu pryde forsiden til vores hjemmeside.

Vi dykker jo i lapper, derfor den let bredbagede madamme, der står og dykker i en forsvarlig bunke.

Referat fra generalforsamling 2018

Vi har haft et spændende år med mange forskellige arrangementer og flot tilslutning. Rart at se, at medlemmerne bakker op om foreningens tiltag.

Regnskabet viste et lille underskud på 679 kr, hvorfor kontingentet stiger til 200 kr pr år, gældende fra 2019. Hjemmesiden er den tungeste post, men det vurderedes som gode penge givet ud, da medlemmerne er vældig glade for den. Regnskab godkendt.

Kontingent stadig 120 kr. pr. år, der skal indbetales til Anne Marie, enten på mødeaftner eller på konto 59915000158 senest 20/2 2018

Anne Marie og Søs var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen.

Nye suppleanter blev Jette og Birthe.

Gertrud blev genvalgt som revisor.

Kørsel på udflugt har hidtil honoreredes med 1 kr pr kørt km. Den diskuterede vi meget, og alle var enige om, at det var ganske ok. Så kan man skiftes til at køre, så det ikke er de samme hvert år.

Evt.:

  • Søs havde et fint brev, hun læste op. Det var fra mødrehjælpen, der takkede for de bidrag, de havde modtaget fra gruppens medlemmer.
  • Ny medlemsliste vil blive sendt ud i løbet af marts, efter sidste frist for indbetaling af kontingent.
  • Tilmelding til arrangementerne: foregår for eftertiden ved blot at svare på den mail, der kommer ud ca. 8 dage inden en mødeaften. Så for at undgå at komme til en mødeaften og der ikke er materialer til en, så husk for alt i verden at melde til.

Under  gennemgang af nyt program blev nogle projekter præsenteret, der har med vort forestående jubilæum at gøre.

Der bliver en fælles udfordring til alle medlemmer, der har betalt senest 20/2. Alle får udleveret en gratis pose materialer, hvoraf der kan blive et lille tæppe på 50x50 cm, og hvor man 6 gange får anvisninger via mailen på, hvad man skal sy til næste gang.

Der bliver noget pudehalløj til udlodning blandt publikum ved vores

20 års jubilæumsudstilling i efterårsferien 2018

Derefter fik vi vor medbragte kaffe til Søs' fortrinlige fyldte flûtes, opskrift på opskriftssiden

Alt i alt en hyggelig og god aften😀 med gode diskussioner og fine ting under vis og fortæl