Patchworklørdage 2021-22    Emner efter aftale og ønsker fra gang til gang, skriv gerne ved tilmelding,

se datoer i udsendt mail eller på karenekmanns.dk

 

max 6 deltagere pr gang